Man vajag atspiesties

pret zvaigzni kādu vai

mīlestību.

   Ielās

apkārtklejojoši eņģeļi sarkaniem matiem dzied visu nakti,

piespēlē mandolīnas un skūpstās pa zvaigžņu gaismu.

Tie māj man, mēs satiekamies, bet nē —

Tas ir bezdibens. Es krītu šai naktī

cauri šo skūpstu, šo mandolīnu,

šo sarkano eņģeļmatu vīnam un dziedāšanai —

neatpestīts krītu pretī —

 kam?      (GS)

A Fauvist Landscape with Women

 

Women,

still wet,

made of clay --

with God's fingerprints, red and green, all over them.

Or are they God's tongueprints?

Did He just finish

licking them out of clay

with His tongue?

 

         (trans. by the author)