...lāgiem tumsā man ūdeņi, lāgiem lauki —

saldi ar ūdeņiem gulēt, ar laukiem skriet —

ar laukiem skriet,

ar akmeņiem sapņot

un domāt domas ar salmiem un sienu —

          tāpēc laikam sajūtos

          tik svētlaimīgs.

 

Un sajūtu arī aizvien kairāk un kairāk,

ka atgriezīšos tur, no kurienes ņemts.

Un tad

          no maniem māliem

          Dievs lai pīlītes taisa

          un iepūš viņās

          dziesmu no zila gaisa.

(no dzejoļa Metamorfozes)

 

...I’ve got waters aplenty in darkness, fields aplenty -

how sweet to lie with waters, to run with fields --

to run with fields,

to dream with stones

and be thinking thoughts with hay and straw --

         must be why I’m feeling

         so blissful.

 

And sense, also, more and more ardently

that I’ll return there, from whence I was snatched. And then

         from my clay may God

         bird whistles prepare and

         into them blow a song 

         out of thin air.

(from the poem Metamorphoses)

transl. by Laila Salins

Poster for the "Hell's Kitchen" exhibit, VEF Cultural Palace in Riga, Latvia, 2018

Sveicināti!

     Gatavoju šo mājas-lapu savam tēvam, dzejniekam Gunaram Saliņam, lai mēs visi - un tālākas paaudzes - varētu turpināt baudīt - un izplatīt - Gunara dzeju. Milzu darbs tika veikts kad Latvijā publicēja viņa kopoto dzeju (Gunars Saliņš: Raksti/Dzeja;  Valters un Rapa; 2006, red. Kārlis Vērdiņš). Esmu dziļi pateicīga, ka pagājušā vasarā Kārlis bija ar mieru man iedot "diskus" no tā izdevuma - un brālis, Laris, paspēja no tiem nokopēt un saglabāt visus dokumentus (izmantojot "senus" datorus!)

Welcome!

     I've begun this web-page for my father, the Latvian poet, Gunars Saliņš (1924-2010), in order for there to be a continuing legacy of his work that is easily accessible. Much still remains to be done! I'm hoping that this can become a forum where I can continue to collect and disseminate his work - and the work of others who have translated his poetry, written about it, or contributed in other ways. (I welcome your ideas and reflections on the Comments page.)

     A big thanks to my sister, Lalita, for continuing to organize decades of photos; to my sister-in-law, Nora, who helped edit these pages; and to my brother, Laris, who helped preserve documents from old computer disks, containing all of Gunars' collected poetry, published in Latvia in 2006 (publ. Valters & Rapa, ed. by Kārlis Vērdiņš). That publication was made possible, in part, by the help of our mother, Jautrīte, who has been a remarkable chronicler of Gunars' work, as well as that of some of the other Latvian emigre artists in and around NYC, who came to be known as the Hell's Kitchen group (Elles ķēķis).

     Although the main emphasis of the web-page is, of course, Gunars' poetry (in the original Latvian), there are additional sections which non-Latvian speakers(!) might also enjoy, including: Bio; Photos; Audio (including Gunars' reading of a poem on Radio Rīga; and compositions based on his poetry); and, and most of all, Translations, which contains a number of his poems in 5 different languages.

     I would also like to direct your attention to the section Articles, which includes two essays in English: "The Intervention of Art in the Poetry of Gunars Saliņš" by Inta Ezergailis; and "Poet of the Two Suns" by Astrīde Ivasks.

    A huge thank-you to the editor of Gunars' work in Latvia, Kārlis Vērdiņš, whose unflagging devotion to preserving Gunars' legacy is a continuing inspiration.     

cheers, Laila, May, 2015

lailasalins@gmail.com

(at left, swinging my dad on Easter morning)

 

 

Plakāts veidots "Elles ķēķa" izstādei VEF Kultūras pilī, 2018. g. Pētera Buka dizaiins

     Daudz kas vēl darāms! Ceru, ka šī būs vieta kur varēsim turpināt savākt materiālus par Gunara dzīves darbu. Turpināšu rediģēt šo lapu, un pievienot tos materiālus kas liekas piemēroti šim formatam. Labprāt uzklausu Jūsu idejas un pārdomas savā  Comments nodaļā (beidzamā "lapa").

     Gribu pateikties visiem kas ir tulkojuši Gunara dzeju angliski, kuru starpā ir:  Bitīte Vinklere Bluķis, Inara Cedriņa, Ilze Mueller-Kļaviņa, Laris Saliņš, Lalita Saliņa, Andrejs Saliņš un Ruth Speirs. 

     Liels paldies māsai, Lalitai, kuŗa izsijāja un sagatavoja fotografijas šai mājas lapai; un svainei, Norai, ka viņa ar savu rūpīgo aci palīdzēja visu izskatīt. 

     Jāpiemin, ka šis viss ir iespējams tikai tamdēļ, ka mūsu māte, Jautrīte, ar tik lielu mīlestību un nodošanos palīdzēja savākt visus raksta materiālus - gan par Gunaru, gan par citiem Elles ķēķa māksliniekiem, pirms savas aiziešanas, kā arī pati dalījās ar saviem milzu vērtīgiem ieskatiem un nostāstiem.

     ar mīļiem sveicieniem, Laila, 2015. g. maijā; lailasalins@gmail.com

šūpodama Gunaru, Lieldiena rītā, Longailendā (NY), foto: Māris Cinītis

© 2015, edited by Laila Salins (text); Lalita Salins (photography)